<
alt text
alt text

Heleen Imschoot, National veterinary manager diagnostics Benelux: 

De meeste dierenartsen gebruiken regelmatig een urinestrip om urinaire metabole parameters van huisdieren te bepalen. Urine-analyse met behulp van een urinestrip levert als screening een waardevolle bijdrage aan de urinediagnostiek.

Je moet echter rekening houden met een aantal beperkingen. In de praktijk wordt het resultaat meestal
visueel vergeleken met een kleurenschaal op de verpakking van de strips. Dit is een zeer subjectieve manier
van interpretatie van de resultaten. Na het dippen van de strip, moet je de voorgeschreven tijd respecteren
vooraleer over te gaan tot interpretatie. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je intussen een patiënt op tafel
hebt staan.


Het gebruik van een urinestrip-analyser maakt standaardisatie mogelijk. De VETSCAN UA kan de urinestrip op semi- kwantitatieve wijze aflezen én doet dit op het correcte tijdstip. De dierenarts of assistente kan de test inzetten en verder gaan met overige werkzaamheden, de tijd hoeft niet meer in de gaten gehouden te worden. De VETSCAN UA is voorzien van een scherm waarop de resultaten kunnen worden afgelezen. De resultaten kunnen daarnaast ook worden geprint met de bijgeleverde printer.

Unieke strip met UPC en Microalbumine

Met de Vetscan UA beschikt u over de zeer complete UA14 strip. Deze UA14 bevat naast de standaard metabole parameters ook 2 unieke renale parameters, namelijk Urine Protein to Creatinine ratio (UPC) en microalbumine (MA). Deze twee parameters zijn zeer interessant om screening voor chronische nierinsufficientie (CNI) uit te voeren bij huisdieren.

UPC is een parameter om het eiwitverlies via de nieren te meten. Deze parameter is reeds lange tijd opgenomen in de International Renal Interest Society (IRIS) guidelines.

Microalbumine is een parameter afkomstig uit de humane geneeskunde, en wordt momenteel uitgebreid onderzocht in de diergeneeskunde. Microalbuminurie staat voor het verlies van een micro-hoeveelheid eiwit bij glomerulaire lekkage van de nieren. MA is dus gevoeliger dan UPC voor de detectie van eiwitverlies.
Dankzij MA kan CNI in een vroegtijdig stadium gediagnosticeerd worden bij huisdieren. Sinds 2019 wordt in de IRIS-guidelines vermeld dat katten met persistente microalbuminurie, zonder bijkomende afwijkende parameters in het kader van CNI, reeds behandeld mogen worden met nierdieet.

Betrouwbaarheid van de VETSCAN UA in de praktijk

Om de betrouwbaarheid van de gemeten metabole parameters te bepalen zijn de resultaten van 108 urinemonsters (40 feline en 68 canine) gemeten op de VETSCAN UA met de UA14 strip vergeleken met de resultaten van dezelfde monsters gemeten met de urine analyzer van Roche waarbij gebruik is gemaakt van Multistix reagent strips. De resultaten van de urinemonsters, gemeten op beide analysers geven een zeer goede overeenkomst bij zowel honden als katten.

alt text

Urine Soortelijk Gewicht (USG) is niet opgenomen
in deze vergelijking. Deze parameter dient in de
diergeneeskunde met een refractometer bepaald
te worden. Leukocyten, nitraat, Ca, urobilinogeen
en ascorbinezuur zijn ook niet opgenomen
in de vergelijking: deze parameters zijn niet
geaccrediteerd in de diergeneeskunde. Aan de
resultaten van deze metabole parameters mag in de
diergeneeskunde geen waarde worden toegekend.

Microalbumine en UPC

Om de betrouwbaarheid van MA en UPC, gemeten op de VETSCAN UA in kaart te brengen zijn 108 urinemonsters (40 feline en 68 canine) vergeleken met de resultaten van dezelfde monsters op een Beckman Coulter 2700 van het referentie laboratorium.

De gevonden MA waarden, gemeten met de VETSCAN UA analyser zijn vergeleken met de Beckman Coulter 2700: Turbidimetrische immunoassay voor MA. Hier is een sensitiviteit van 96% en een specificiteit van 82,6% gevonden. We kunnen dus vaststellen dat de resultaten van de Vetscan UA goed overeenkomen met de waarden die worden gemeten in het laboratorium. 

Evaluatie van de gemeten UPC op de VETSCAN UA in vergelijking met de Beckman Coulter 2700 UPC geeft de volgende resultaten:

alt text

(Chemisch onderzoek UPC (threshold: 0.4 kat/0.5 hond = gebaseerd op waarden IRIS-classificatie)

alt text

“Vetscan UA Urine Analyzer Clinical Performance” (Larry Lem, PhD & Andrew Rosenfeld, DVM, ABVP)

Alle resultaten waren in overeenstemming met het replicaatresultaat voor alle geteste monsters 99% van de tijd of meer, wanneer gedefinieerd als identieke resultaten of +/-één kleur blok op de reagentstrip.

MM-08326